Afbeelding bij artikel
donderdag 06 oktober 2022
Body tekst

Indexering financiële paragraaf Kwaliteitskader Huisvesting 2022

Gemeenten en schoolbesturen kunnen vanaf nu weer beschikken over actuele cijfers voor de stichtingskosten van een schoolgebouw in het funderend onderwijs. BDB heeft in opdracht van kenniscentrum Ruimte-OK de financiële onderbouwing van het landelijke Kwaliteitskader Huisvesting geactualiseerd.

De onderbouwing geeft op basis van objectieve maatstaven inzicht in de kosten van de kwaliteitscriteria uit het Kwaliteitskader Huisvesting vergeleken met de wettelijke minimumnormen. Dit zowel voor een school in het Primair- als in het Voortgezet Onderwijs.

Net als bij voorgaande jaren is er een onderscheid gemaakt tussen de VNG adviesnorm, kosten voor het referentieniveau bouwbesluit en referentieniveau Kwaliteitskader Huisvesting. Het laatste referentieniveau voldoet aan alle criteria die er gesteld worden aan toekomstbestendige huisvesting. Denk dan aan eisen die voortkomen uit het Klimaatakkoord (Sectorale Routekaart met o.a. duurzaamheidsambitie ENG), het Grondstoffenakkoord (circulariteit met o.a. flexibiliteit), de Gezondheidsrichtlijnen (Frisse Scholen met o.a. ventilatie) en beleid ten aanzien van kansengelijkheid (inclusiviteit en roegankelijkheid). Uit de financiële onderbouwing blijkt dat prijzen in anderhalf jaar tijd zo’n 12% zijn gestegen.

Het Kwaliteitskader Huisvesting met de actuele Financiële Paragraaf is hier te downloaden

Het Kwaliteitskader Huisvesting is nog steeds werkversie 2021, alleen bijlage D 'financiële paragraaf po-vo' is geactualiseerd.