Afbeelding bij artikel
donderdag 18 november 2021
Body tekst

Indexering normbedragen onderwijshuisvesting 2022

VNG | Den Haag

De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

De normbedragen 2022 zijn bepalend voor de investeringen die worden opgenomen in het programma 2022, respectievelijk uit voorgaande programma’s die in uitvoering worden genomen in het jaar 2022, voor zover de vergoeding niet wordt gebaseerd op de feitelijke kosten.

De VNG rekent deze cijfers jaarlijks voor je uit bij wijze van collectieve dienstverlening.

Lees hier het volledige bericht en bekijk de normbedragen en de berekening van de indexering