Afbeelding bij artikel
maatwerkregeling ventilatie op scholen
donderdag 30 juni 2022
Body tekst

Maatwerkregeling ventilatie op scholen

Scholen kunnen gebruik maken van de vangnetsubsidie. Aanvragen die worden toegekend ontvangen 60% subsidie. Schoolbesturen kunnen daarmee de ventilatie verbeteren en flankerende energiebesparende maatregelen nemen. Voor de vangnetsubsidie zijn er 3 aanvraagrondes, waarbij in elke ronde € 38 miljoen beschikbaar is. 

Aanvragers van de vangnetsubsidie moeten aan twee voorwaarden voldoen.

  • De CO2-concentratie en de binnentemperatuur moeten gedurende twee weken worden gemeten. Hieruit komt een urgentiescore die nodig is voor het indienen van een subsidieaanvraag en gebruikt wordt bij de subsidietoewijzing.
  • Er moet een dagbezoek van het Hulpteam Optimaal Ventileren plaatsvinden. Het dagbezoek hoeft niet plaats te vinden voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag. Deze moet uitgevoerd zijn voordat de toekenning van de subsidie definitief wordt.

Bekijk hier de volledige regeling

Wil je gebruik maken van de vangnetsubsidie en een meting en een dagbezoek van het Hulpteam Optimaal Ventileren inplannen? Vul dan het aanmeldformulier in.