Afbeelding bij artikel
maatwerkregeling ventilatie op scholen
donderdag 30 juni 2022
Body tekst

Maatwerkregeling ventilatie op scholen

Vanaf 18 juli stelt de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, de Maatwerkregeling ventilatie op scholen beschikbaar. Deze subsidieregeling heeft twee verschillende opties een basissubsidie en een vangnetsubsidie.

Bij de basissubsidie krijgen toegekende aanvragen 30% rijksbijdrage op het bedrag van de begroting zoals ingediend bij de aanvraag. Aanvragen worden toegekend op volgorde van binnenkomst tot het budgetplafond van de basissubsidie is bereikt. Er zijn een aantal wijzigingen t.o.v. de vorige SUViS-regeling:

  • De aanvraag moet ingediend worden door het bevoegd gezag van het schoolgebouw
  • Het gemaximeerde bedrag (op basis van leerlingstaffels) uit de SUViS-regeling wordt bij deze regeling losgelaten.
  • De regeling staat ook open voor separate VO-gebouwen onder MBO-bestuur (verticale scholengemeenschappen en agrarische onderwijs centra).

Bij de vangnetsubsidie krijgen aanvragen die worden toegekend 60% subsidie voor de benodigde ventilatie-interventie. Aanvragers van de vangnetsubsidie moeten aan twee voorwaarden voldoen.

  • De CO2-concentratie en de binnentemperatuur moeten gedurende twee weken worden gemeten. Hieruit komt een urgentiescore die nodig is voor het indienen van een subsidieaanvraag en gebruikt wordt bij de subsidietoewijzing.
  • Er moet een dagbezoek van het Hulpteam Optimaal Ventileren plaatsvinden. Het dagbezoek hoeft niet plaats te vinden voorafgaand aan het indienen van de subsidieaanvraag. Deze moet uitgevoerd zijn voordat de toekenning van de subsidie definitief wordt.

Bekijk hier de volledige regeling

Wil je gebruik maken van de vangnetsubsidie en een meting en een dagbezoek van het Hulpteam Optimaal Ventileren inplannen? Vul dan het aanmeldformulier in.