Afbeelding bij artikel
donderdag 20 december 2018
Body tekst

Nieuwbouw en Renovatie- kostenconfigurator 2019 online!

HEVO | 's Hertogenbosch | Noord-Brabant

De kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen in het Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) zijn geactualiseerd voor 2019.

Met de jaarlijkse update van de configuratoren is met slechts enkele ‘drukken op de knop’ inzichtelijk te maken wat een schoolgebouw - dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 - met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader Huisvesting kost. Daarnaast moet vanaf 2020 alle nieuwbouw van gebouwen op grond van Europese regelgeving bijna energieneutraal (BENG) worden gerealiseerd. Echter is de nieuwe bepalingsmethodiek nog niet beschikbaar in rekensoftware, zodat we dit inzicht nu nog niet kunnen bieden. Wel heeft adviesbureau HEVO de optie ENG opgenomen in het instrument.

Schoolbesturen, gemeenten en andere belanghebbenden kunnen de Nieuwbouwkostenconfigurator 2019 kosteloos opvragen bij HEVO.