Afbeelding bij artikel
woensdag 15 december 2021
Body tekst

Optimaal ventileren op scholen helpt om besmettingen met het coronavirus te beperken

Vandaag heeft het Ministerie van VWS een rapport van het RIVM naar de 2e kamer gestuurd over het effect van ventilatie op de verspreiding van het coronavirus via aerosolen.

Volgens het rapport verkleint ventilatie (volgens de minimale eisen van het bouwbesluit 2012) de kans op besmetting via aerosolen aanzienlijk. In een artikel gaan we in op de context van ventilatie en dit onderzoek. Het artikel treft u hier aan. Kenniscentrum Ruimte-OK ondersteunt vanuit het programma Eerste hulp bij Ventilatie scholen bij het optimaliseren van de ventilatie. Het ondersteuningsaanbod treft u aan op de ventilatie pagina van Kenniscentrum Ruimte-OK.

De kamerbrief met het onderzoeksrapport van het RIVM is hier te vinden.