Afbeelding bij artikel
woensdag 22 februari 2023
Body tekst

Resultaten Quickscan Kwaliteit onderwijshuisvesting   

Onderzoeksbureau Oberon heeft samen met Sygma, het Kohnstamm Instituut en Elion in opdracht van het ministerie van OCW een quickscan gedaan naar de kwaliteit van onderwijshuisvesting in het funderend onderwijs. Het eindrapport geeft een landelijk beeld van de staat van schoolgebouwen op het gebied van duurzaamheid, functionaliteit, duurzaamheid, bouwkundige staat en binnenklimaat.

Het onderzoek komt voort uit het IBO onderwijshuisvesting en had als doel meer inzicht te geven in de staat van schoolgebouwen. Het rapport geeft een feitelijke weergave op basis van bijna 1.000 schoolgebouwen.

Het onderzoek gaat in op 4 thema's - Duurzaamheid, Functionaliteit, Bouwkundige staat en Binnenklimaat - per thema komt het volgende naar voren:

1. Duurzaamheid
Vanaf 2010 zijn er ieder jaar gemiddeld circa 100 gebouwen opgeleverd (90 PO en 10 VO)
2% van de scholen voldoet aan doelstellingen Klimaatakkoord (Energieneutraal in 2050)
7% van de scholen is aardgasvrij
8% van de scholen beschikt over een energielabel
27% van de scholen wekt zijn eigen energie op

2. Functionaliteit
Normatieve ruimtebehoefte sluit niet altijd goed aan op daadwerkelijke behoefte aan ruimte
56% van de scholen in PO en 63% scholen in VO ervaart hun schoolgebouw als passend
63% van de scholen voldoet aan alle voorzieningen die aan toegankelijkheid worden gesteld
9% van de scholen scoort voldoende op flexibiliteit en adaptiviteit

3. Bouwkundige staat
Slechtste scholen staan buiten grote steden en zijn gebouwd in de bouwperiode 1948-1978
9% van de scholen heeft een matige of slechte onderhoudsconditie (1 op de 11 scholen)
41% van de scholen heeft een conditiemeting NEN 2767

4. Binnenklimaat
Respondenten geven aan vooral problemen te hebben met temperatuur in de zomerperiode
11% van de scholen beschikt over ‘Frisse Scholen’ classificatie
55% van de scholen ervaart temperatuur in het klaslokaal ’s zomers als niet prettig

Aanbevelingen
Het onderzoeksrapport sluit af met twee aanbevelingen. Het pleit voor de verplichting van een energielabel en een NEN-conditiemeting voor alle scholen.

Bekijk hier het volledige rapport 'Quickscan kwaliteit onderwijshuisvesting'

Aan de slag
Scholen en gemeenten die op het punt staan om lokaal de kwaliteit van schoolgebouwen inzichtelijk te maken kunnen de ondersteuning van Kenniscentrum Ruimte-OK inschakelen. Het kenniscentrum helpt op weg waar nodig en kan laten zien hoe andere gemeenten dit aangepakt hebben.
 Meer weten? Neem contact op via 085 - 1304036 of mail naar info@ruimte-ok.nl