Afbeelding bij artikel
donderdag 25 augustus 2022
Body tekst

Tabel subsidieregelingen bestaande schoolgebouwen     

in deze tabel leest u alle informatie over de volgende subsidieregelingen:

  • SUVIS - specifieke uitkering ventilatie in scholen
  • Maatwerkregeling - basissubsidie
  • Maatwerkregeling - Vangnetsubsidie
  • DUMAVA - Investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed

>> Download de tabel