Afbeelding bij artikel
vrijdag 30 september 2022
Body tekst

Voortgangsbrief ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Den Haag | Zuid-Holland

Minister Dennis Wiersma deelt vandaag de Voortgangsbrief ventilatie op scholen en langetermijnaanpak onderwijshuisvesting.

In deze brief heeft hij onder andere aandacht voor de voortgang omtrent de ventilatie op scholen, waaronder de Maatwerkregeling Ventilatie op Scholen. Hij gaat in op het gebruik van CO2-meters op scholen. Daarnaast deelt hij informatie over de inzet van luchtreinigers, de ondersteuning van scholen daarbij en het pilotonderzoek naar het effect van luchtreinigers in de klas. Tot slot deelt hij de richting voor de langetermijnaanpak rondom schoolgebouwen.

Lees de volledige kamerbrief hier

Wilt u het Hulpteam Optimaal Ventileren uitnodigen? Kijk dan op www.ventilatiehulp.nl