Afbeelding bij artikel
donderdag 16 mei 2024
Body tekst

Wat zegt het Hoofdlijnenakkoord 2024 over kinderopvang en onderwijs?

De nieuwe coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB publiceerde in de nacht van donderdag 16 mei 2024 het Hoofdlijnenakkoord 2024. Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK scanden het hoofdlijnenakkoord op zaken rondom kinderopvang en het onderwijs. Wat is ons opgevallen?

Kinderopvang:

  • Het traject van directe financiering van de kinderopvang zet door, de vergoeding wordt daarbij rechtstreeks uitbetaald aan de kinderopvangorganisatie;
  • Dit geldt ook voor het doorzetten van het bijna ‘gratis’ maken van kinderopvang, waarbij er sprake is van een inkomensonafhankelijke vergoeding. Met bijna ‘gratis’ wordt bedoeld een vergoeding voor alle ouders van 96% van het maximum uurtarief;
  • De maximum uurprijs voor de vergoeding van de kinderopvang wordt in 2026 voor 1 jaar niet geïndexeerd. Als kinderopvangorganisaties voor 2026 de tarieven wel moeten verhogen, heeft dat effect op de netto kosten voor ouders. Tevens zal het na 2026 een effect kunnen hebben als door deze maatregel het verschil tussen het maximum uurtarief en het feitelijk uurtarief groter wordt en blijft.

Onderwijs:

  • De afspraken met betrekking tot de eerste drie rondes van het Nationaal Groeifonds worden nagekomen, de geplande vierde en vijfde ronde vervallen. Het Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting valt onder de 3e tranche en daarmee wordt niet getornd aan de recente toegekende middelen voor dit programma.
  • De subsidieregeling School & Omgeving wordt beperkt tot de 5% van de scholen met de grootste positieve achterstandsscore.
  • Subsidies worden omgezet in solide structurele financiering, met een norm voor de hoeveelheid onderwijsgeld voor het primaire proces, het maximeren van overhead en met zeggenschap van schoolleiders en betrokkenheid van leraren bij de besteding van middelen.
  • Er wordt gemeld dat voorschoolse educatie belangrijk kan zijn, maar wat men hier gaat doen staat er niet bij.

Duurzaamheid:

  • Wat betreft duurzaamheid wordt sterk ingezet op energiebesparing, oplossen van netcongestie, eigen duurzame energieproductie en klimaatadaptatie.

>> Lees hier het volledige akkoord en de budgettaire bijlage.

Het Hoofdlijnenakkoord wordt komende maanden verder uitgewerkt. Op onze website en via de nieuwsbrief houden we je steeds op de hoogte van de ontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief? Klik hier. Zijn er eerder vragen, stuur een e-mail naar info@ruimte-ok.nl.