Afbeelding bij artikel
donderdag 13 april 2023
Body tekst

Internetconsultatie - Wetsvoorstel doelmatige aanpak onderwijshuisvesting

Schoolbesturen, gemeenten, medezeggenschapsraden en toezichthoudende organen worden gevraagd naar hun reactie op het wetsvoorstel onderwijshuisvesting funderend onderwijs. 

Voorgenomen wijzigingen hebben als doel te komen tot een meer planmatige en doelmatige aanpak van de onderwijshuisvesting in het primair en voortgezet onderwijs.

Het wetsvoorstel bestaat uit verschillende onderdelen:
1. Een verplichting voor het vaststellen van een integraal huisvestingplan (IHP) voor gemeenten en meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor schoolbesturen.
2. Renovatie wordt een voorziening in de huisvesting waar de gemeente voor verantwoordelijk is.
3. Het investeringsverbod in het primair onderwijs wordt opgeheven.
4. Een zorgplicht voor het schoolbestuur voor een gezond binnenklimaat.

Een reactie geven kan eenvoudig door een bericht achter te laten. 
Meer informatie voor het doorgeven van je reactie