Onderwerpen

Via de onderstaande vijf onderwerpcategorieën kunt u in diverse vormen kennis opdoen. We bieden u belangrijke aandachtspunten, 'wist u datjes' en tips van marktpartijen en overige kennispartners. U vindt relevante contactpersonen, praktijkvoorbeelden, activiteiten en bijeenkomsten. Voor verdere verdieping klikt u op de betreffende onderwerppagina door op een van de kennisitems.

De onderwerpen zijn gesorteerd volgens de structuur en nummering van de Scholenbouwwaaier en het Kwaliteitskader Huisvesting. OranjeVink_RuimteOK-klein.jpg
Per onderwerp zijn de specifieke kwaliteitsaspecten uit het Kwaliteitskader als kennisitem toegevoegd. Deze kennisitems herkent u aan het oranje vinkje.