Energie

Gebouwen voor het onderwijs scoren doorgaans een dikke onvoldoende op het energieverbruik. Hoe vindt je de juiste balans tussen het besparen op energie en het creëren van een optimale leeromgeving?

De vraag naar duurzame energiezuinige gebouwen stijgt. Integrale energieconcepten kunnen energiekosten van gebouwen fors reduceren. Daarnaast heeft ook het gebruikersgedrag een grote invloed op het daadwerkelijke energieverbruik.

Aan de slag
 • Specificeer vroegtijdig gewenste energieprestatie(s)
 • Definieer percentage energieopwekking duurzame energiebronnen
 • Denk na over slimme compartimentering ontwerp
 • Maak optimaal gebruik van daglicht (daklichten)
 • Voorkom onnodig warmteverlies bij entrees
 • Houd rekening met energiezuinigheid ventilatiesysteem
Wist u dat
 • Compact gebouw is energetisch voordelig
 • Gebouwen gebruiken al snel 25% teveel energie door inefficiënte installaties
 • Verwarming en verlichting zijn grootste energieverspillers (resp. 65% en 27%)
 • Vervanging lichtarmaturen kan energiebesparing van 75% opleveren
 • Bestaande scholen kunnen besparen op beglazing, verlichting en verwarming
 • Computers en randapparatuur zijn sluipgebruikers wat energie betreft
Kennisitems
Oorzaken en oplossingen voor te warme schoolgebouwen
Leidraad Aanbesteden - Energieprestatiecontracten
Energy Service Company (ESCo)
Rekentool Verkenning verduurzaming gebouwen
PvE Frisse Scholen
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen voor basisonderwijs
Zonnestroom-Tool voor Scholen
Verduurzamings-maatregelen bestaande scholen
Subsidieregelingen ISDE en SDE+
FAQ: Verzekeren zonnepanelen
Passiefhuisconcept voor scholen
Overzicht onderhoudsactiviteiten
Beter licht met minder energie
Energielabel
Vakantieprotocol Energie
Naar een duurzame school - een stappenplan
Tips
 • Monitor energieverbruik (zichtbaar in gebouw) Tip van Ruimte-OK
 • Gebruik ‘Energie en Binnenmilieu Stappenplan’ van RVO.nl Tip van Ruimte-OK
 • Het scherp in beeld krijgen van uw energiehuishouding is de eerste stap naar terugverdienen op uw exploitatielasten Asset Facility Management
 • Dakvlak is eenvoudig te isoleren en leent zich goed voor energieopwekking (zonnestroom) Tip van Ruimte-OK