Exploitatie gebruik

Het energieverbruik en het dagelijkse onderhoud (oa. kosten schoonmaak) vormen een groot gedeelte van de gebruikersexploitatie. Hoe gaat u om met deze kosten: gesplitst, gebundeld of uitbesteden?   

Onderwijs- en kinderopvangorganisaties besteden hun geld liever aan les- en speelmateriaal dan aan energie en/of schoonmaak. Vaak ontbreekt het aan een systematisch en structureel overzicht van de verbruiksgegevens. Zonder dit inzicht is het moeilijk hierin een verandering teweeg te brengen.

Aan de slag
 • Bepaal rollen tijdens exploitatiefase (eigenaar, huurder of medegebruiker)
 • Maak energieverbruik integraal onderdeel van de totale vastgoedfinanciering
 • Onderzoek mogelijkheden centrale inkoop (o.a. beveiliging, afval, schoonmaak, ICT)
 • Maak maandelijks energieverbruik in gebouw zichtbaar (monitoring)
Wist u dat
 • Huur, energielasten en dagelijks onderhoud zijn onderdeel gebruikersexploitatie
 • Kosten schoonmaak vormen grootste kostenpost qua onderhoud
 • Energiezuinigheid heeft positief effect op de gebruikersexploitatie
 • Materiaalkeuze heeft effect op onderhoudskosten gebruiksfase
 • Ontwerp en gebruikersgedrag zijn mede bepalend voor energieverbruik
 • Scholen gebouwd na 1994 kennen doorgaans een hoog energieverbruik
Kennisitems
Brochure Scholenbouw
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Verdeling onderhoud huurder/verhuurder - kinderopvang
Verhuurbaar vloeroppervlak
Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
Berekening koop- en huurprijs huisvesting kinderopvang
Subsidieregelingen ISDE en SDE+
Bekostigingsstelsel primair en voortgezet speciaal onderwijs 2016
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Verzekeringen en vergoeden schade
Ruimtebehoefte en bekostiging bewegingsonderwijs VO
Checklist bij huur
Checklist bij koop
Brochure Financieren
Tips
 • Houd er rekening mee dat de aanschafkosten slechts 20% van de levenscyclus van een vloer zijn; de schoonmaak- en onderhoudskosten vormen 80% Tip van Tarkett
 • Betrek uw leerlingen en leerkrachten. Samen aan de slag met bijv. energiebesparing levert bewustzijn op, en dat vertaalt zich op termijn in een lagere energierekening. Tip van Asset Facility Management
 • Maak vooraf afspraken over verdeling kosten (m2 of tijdsduur) Tip van Ruimte-OK
 • Vergelijk verbruiksgegevens met andere scholen Tip van Ruimte-OK