Exploitatie medegebruik

Multifunctioneel gebruik van het gebouw en de bijbehorende programmering bepalen in grote mate de uiteindelijke exploitatiekosten. Wie draagt voor dit medegebruik de kosten voor gebruik, beheer en onderhoud?

De gewenste programmering en openingstijden van het onderwijs- of kinderopvanggebouw beïnvloeden de exploitatie. MFA’s hebben vaak te maken met exploitatietekorten; er is vaak niet goed nagedacht over de kosten van medegebruik en de bezetting laat vaak te wensen over. Let op: een extra beheerder of conciërge drukt op de functionele exploitatie!

Aan de slag
 • Bepaal rollen exploitatiefase (eigenaar, huurder of medegebruiker)
 • Ontwikkel exploitatiemodellen die passen bij eigendomsvorm en gebruik
 • Besteed aandacht aan gewenste gebruiksuren (openingstijden en bezetting)
 • Maak gebouw aantrekkelijk voor verhuur en medegebruik
 • Besteed vroegtijdig aandacht aan sleutelplan (afsluitbaarheid)
 • Situeer publieksgerichte ruimten nabij de entree
Wist u dat
 • Behoefte om doorrekening daadwerkelijke kosten inzichtelijk te maken groeit
 • Gehanteerde tarieven voor huur en medegebruik zijn lang niet altijd kostendekkend
 • Gemeente heeft vaak onbewust een rol als functionele exploitant
 • Voor balie- of conciërgefunctie is veelal geen budget beschikbaar
 • Programmering kan worden ondergebracht bij externe exploitant
 • Subsidies kunnen tarieven voor programmering verlagen
Kennisitems
Advies Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Brochure Scholenbouw
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Verdeling onderhoud huurder/verhuurder - kinderopvang
Bekostiging lokalen bewegingsonderwijs
Berekening koop- en huurprijs huisvesting kinderopvang
Kwaliteitskaart brede scholen en kindcentra
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Ruimtebehoefte en bekostiging bewegingsonderwijs VO
Brochure Financieren