Exploitatie vastgoed

Schoolbesturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs zijn in de meeste gevallen verantwoordelijk voor de exploitatie van de huisvesting. Hoe komt u tot een sluitende exploitatie?

Primaire focus van onderwijsorganisaties ligt op het geven van kwalitatief onderwijs. Nadenken over een optimalisatie in de exploitatie van het onderwijsvastgoed staat niet hoog op de agenda. Dit ondanks dat de gebouwenvoorraad in het onderwijs sterk verouderd is en de onderhoudskosten gemiddeld 33% hoger liggen dan de vergoeding die ervoor staat. Het gevolg is dat bijna de helft van de scholen kampt met achterstallig onderhoud.

Aan de slag
 • Bepaal tijdig rollen tijdens de exploitatiefase (eigenaar, huurder of medegebruiker)
 • Stem investering en verschillende exploitatie(s) op elkaar af
 • Overweeg onderhouds- en energieprestatiecontracten op te stellen
 • Bewaak vormfactoren gebouw vanwege consequenties gevelonderhoud
 • Houd rekening met kosten onderhoud, inflatie en leegstand
 • Denk na over (koppeling) exploitatie openbare ruimte
Wist u dat
 • Onderhoud en gebouwbeheer horen bij de ‘stenen’ (vastgoed)
 • Juridisch eigenaar draagt verantwoording voor exploitatie van het gebouw
 • Te groot gebouw leidt op termijn tot tekorten in exploitatie
 • Onderhoud ventilatiesystemen wordt snel vergeten als kostenpost
 • Schilderwerk is grote kostenveroorzaker
 • Gemeenten hanteren bij schoolgebouwen verschillende afschrijvingstermijnen (15- 60 jaar)
Kennisitems
Brochure Scholenbouw
Uitbreiding school voor voortgezet onderwijs
Verdeling onderhoud huurder/verhuurder - kinderopvang
Verhuurbaar vloeroppervlak
Berekening koop- en huurprijs huisvesting kinderopvang
Bekostigingsstelsel primair en voortgezet speciaal onderwijs 2016
Bekostigingsplafond
Volledige doordecentralisatie van onderwijshuisvesting
Belasting en investeringen onderwijshuisvesting
Vakantieprotocol Energie
Checklist bij huur
Checklist bij koop
Gemeentelijke ontvangsten/uitgaven onderwijshuisvesting
Brochure Financieren