Financieringsvormen

Om slimme investeringen te doen kunnen verschillende financieringsvormen nodig zijn. Waar wilt u zich door laten leiden: de korte, middellange of lange termijn?

Gemeentelijke en landelijke klimaatambities vragen om extra investeringen. Bij onderwijs- en kinderopvanggebouwen komt daarom financiering met publiek-private geldstromen steeds vaker voor. Het verschil tussen normvergoedingen en reële bouwkosten kan oplopen tot 30%; zo zijn Frisse scholen bijvoorbeeld niet te bekostigen vanuit de normvergoeding.

Aan de slag
 • Zoek ‘winst’ door samenwerking
 • Zoek naar de meest optimale financiering
 • Onderzoek mogelijkheden voor aanvullende financiering
 • Benut initiatiefkracht en ondernemerschap van lokale instellingen en bedrijven
 • Betrek het grondbedrijf bij inzet van middelen vrijkomende locaties
 • Aanvullend budget kan worden verkregen vanuit middelen voor: speelvoorzieningen, achterstandsbestrijding, kunst en cultuur, accommodatiebeleid, leefbaarheid, duurzaamheid, multifunctionaliteit en/ of stedenbouw
Wist u dat
 • Financiering in scholenbouw is maatwerk
 • Scholenbouw is enige sector waar wordt gewerkt met ‘normbedragen’
 • Huidige normvergoeding is gebaseerd op het kwaliteitsniveau Londo 1985
 • Voor de realisatie van MFA’s bestaan geen normbedragen
 • Gemeente mag bekostigen via werkelijke kosten (offertelijn)
 • Jaarlijkse indexatie VNG-norm houdt geen rekening met nieuwe prestatie- en kwaliteitseisen
Kennisitems
Brochure Scholenbouw
Berekening koop- en huurprijs huisvesting kinderopvang
Subsidieregelingen ISDE en SDE+
Bekostigingsstelsel primair en voortgezet speciaal onderwijs 2016
Bekostigingsplafond
Brochure Financieren