Flexibiliteit

Flexibel gebruik van het gebouw vraagt om bouwkundige aanpasbaarheid. Maak dan ook bewust de afweging voor dragende wanden of een skeletstructuur.

De ruimtebehoefte van onderwijs- en kinderopvangorganisaties is soms moeilijk te voorspellen. De wanden bepalen in grote mate de mogelijkheden voor de indeling en het gebruik van ruimten nu en in de toekomst. Met name verouderde gebouwen zijn daarbij (zo leert de praktijk) niet altijd gemakkelijk aanpasbaar. 

Aan de slag
 • Bepaal gewenste opzet draagstructuur
 • Bepaal gewenste indelings- en uitbreidingsflexibiliteit (toekomstig gebruik)
 • Definieer gewenste vrije verdiepingshoogte (plafondhoogte)
 • Denk na over duurzame scheiding casco, gevel en afbouw
 • Denk na over plaats vaste voorzieningen zoals trappen en sanitaire kernen
 • Denk na over hoogte wandcontactdozen/ aansluitpunten data voor meubels
Wist u dat
 • Gebruikers hanteren uiteenlopende definities van flexibiliteit
 • Flexibiliteit wordt in de basis bepaald door opzet van constructie en installaties
 • Flexibiliteit vraagt om slimme positionering van trappen, entrees en toiletten
 • Levensduur casco is groter dan van installaties
 • Hogere plafonds vergroten bruikbaarheid van ruimten
 • Flexibiliteit heeft effect op investeringskosten
Kennisitems
Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020
Brochure Scholenbouw
Verduurzamings-maatregelen bestaande scholen
Passiefhuisconcept voor scholen
Overzicht onderhoudsactiviteiten