Geluidshinder

De mate van lawaai en geluidshinder is mede afhankelijk van de inrichting van het gebouw. Hoe hier in het ontwerpproces rekening mee te houden?   

De effectiviteit van onderwijs en kinderopvang wordt aangetast door te hoge geluidsniveaus; leren en spelen in ruimten met een slechte akoestiek is vermoeiend. Daarnaast is in een lawaaiige omgeving het concentratievermogen laag en leidt een onrustige omgeving tot onrustig gedrag. Kortom: een goede geluidsomgeving is belangrijk voor de leerprestaties van kinderen.

Aan de slag
 • Specifieer prestatie-eisen installatiegeluid
 • Specificeer prestatie-eisen geluidsisolatie tussen ruimten per ruimtesoort
 • Houd bij situering van ruimten rekening met omgevingsgeluid
 • Groepeer geluidsproducerende ruimten bij elkaar (speellokaal)
 • Houd rekening met stoorgeluiden van open ruimten, zoals vides, atria of installaties
 • Kierdichting schuifdeuren vragen extra aandacht
Wist u dat
 • Geluidsniveau in scholen ligt zelden onder 50 dB(A)
 • Geluidsabsorptie (in ruimten) beperkt weerkaatsing van geluid
 • Geluidsisolatie (tussen ruimten) beperkt voortplanting van geluid
 • Laagfrequent geluid van ventilatiesystemen kan erg hinderlijk zijn
 • Zachte vloerbekleding kan bijdragen aan afname van contactgeluid
 • Harde materialen dempen geluid slecht
Kennisitems
PvE Frisse Scholen
Leidraad verduurzamen schoolgebouwen voor basisonderwijs
Verduurzamings-maatregelen bestaande scholen
Geluidsoverlast gymnastiekzaal
Overzicht onderhoudsactiviteiten