Groenkwaliteit

Een groene omgeving werkt activerend. Hoe neemt u groen mee als integraal onderdeel binnen het ontwerp?

Een groene omgeving (of uitzicht op dit groen) heeft een positief effect op de concentratie en het leerplezier. Planten hebben daarbij een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van kinderen.

Aan de slag
 • Stel groenambities expliciet aan de orde in PvE
 • Specificeer gewenst onderhoudsniveau
 • Maak onderscheid binnen- en buitengroen
 • Maak onderhoud onafhankelijk van leerkrachten
 • Maak groen onderdeel van onderwijsprogramma
 • Gebruik ‘groenatlas’ (‘Bouwen met Groen en Glas’)
Wist u dat
 • Groen is onlosmakelijk verbonden met daglicht
 • Binnengroen kan behulpzaam zijn bij absorberen van geluid
 • Binnengroen leidt tot verminderd ziekteverzuim
 • Groen heeft een positief effect op de binding van fijnstof
 • Inzet groen heeft een educatieve waarde en vergroot natuurbewustzijn
 • Groene daken verhogen levensduur dak en absorberen minder warmte
Kennisitems
Oorzaken en oplossingen voor te warme schoolgebouwen
Passiefhuisconcept voor scholen
Overzicht onderhoudsactiviteiten
Groen in gebouwen