Bekostigen vervoer naar gymzaal

Is de gemeente verantwoordelijk voor het bekostigen van het vervoer van leerlingen naar een lokaal bewegingsonderwijs?

De gemeentelijke zorgplicht voor een ruimte voor het onderwijs in lichamelijke oefening betekent zodoende dat de gemeente niet verplicht is het vervoer van leerlingen naar een accommodatie te bekostigen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State.
Een gemeente kan uiteraard wel besluiten om dit soort vervoer te subsidiëren via de gemeentelijke verordening materiele financiële gelijkstelling onderwijs op basis van artikel 6 jo artikel 140/141 WPO.

Bron: VNG (2012) & Uitspraak Raad van State 2 augustus 2006, nr. 200509484

 

 

 

Gerelateerd
Onderwerpen