Bekostigingsplafond

Wanneer moet het bekostigingsplafond worden vastgesteld en wat is de bedoeling van het bekostigingsplafond?

De onderwijswetten verplichten het college om jaarlijks een bekostigingsplafond vast te stellen (art.93 WPO, art.91 WEC en art. 76d WVO). Deze wettelijke verplichting is opgenomen in artikel 11 van de modelverordening VVHO. Het bekostigingsplafond omvat het bedrag dat het college beschikbaar stelt voor het bekostigen van de voorzieningen huisvesting onderwijs. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd