Kennisitem

Bekostigingsstelsel primair en (voortgezet) speciaal onderwijs 2016

Hoe is de materiële bekostiging 2016 opgebouwd en wat is de hoogte van de vergoeding voor uw school?

De vergoeding die primair onderwijsbesturen van de minister van OCW ontvangen voor materiële instandhouding zijn opgenomen in het bekostigingsstelsel basisonderwijs en het bekostigingsstelsel (voortgezet) speciaal onderwijs. De hoogte van de vergoeding en de exacte onderbouwing hiervoor staan opgenomen in de Programma's van Eisen Basisonderwijs 2016. Hierover vindt u hiernaast voorlichtingsbrochures van de PO-Raad en DUO. 

Met de modellen kunt u de materiële bekostiging 2016 - inclusief onderbouwing - voor uw school berekenen. 

Bron: PO-Raad (2016), DUO (2016)

Gerelateerd