Belasting en investeringen onderwijshuisvesting

Met welke belastingen heeft u te maken als u een voorziening huisvesting onderwijs realiseert?

Bij de voorzieningen huisvesting onderwijs hebben we te maken met twee soorten belastingen, te weten de:

- belasting toegevoegde waarde (BTW) en
- overdrachtsbelasting.

Wat betekent dit voor de gemeente en het bevoegd gezag? Meer informatie hierover vindt u in de bijlage.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd