Brochure Financieren

Deze brochure biedt schoolbesturen een hulpmiddel om inzicht te krijgen in financieringsvormen en -mogelijkheden. Door de wetswijziging per 1 januari 2015 rondom het buitenonderhoud neemt de kans toe dat schoolbesturen op korte termijn voor investeringen komen te staan waarvoor de benodigde middelen niet voorhanden zijn. In dat geval zal de behoefte ontstaan om naast de lumpsumvergoeding aanvullende financiering aan te trekken. Wat zijn hiervoor de mogelijkheden?

U leest het in de brochure ‘Financieren’! De brochure is de vijfde in een reeks van zeven, die deel uitmaken van het voorlichtingstraject overheveling buitenonderhoud dat Waarborgfonds & Kenniscentrum Ruimte-OK uitvoert in opdracht van OCW. Downloaden maar!
 

Gerelateerd