Brochure Scholenbouw anno 2015

Onderwijshuisvesting is een beleidsterrein dat raakt aan meerdere sociaal-maatschappelijke thema’s zoals jeugd, zorg en gezondheid. Diverse actuele ontwikkelingen op dit gebied leiden tot een aantal specifieke, soms prangende vraagstukken. Veel gemeenten zoeken in dit verband naar een rol die past bij hun lokale situatie, strategie en ambities. Sturen, delegeren of participeren?

Op welke manier verandert de positie van gemeenten, en van wethouders in het bijzonder als het om onderwijshuisvesting gaat? Hoe vult u als wethouder uw rol voortaan het beste in? En hoe kunt u met minder budget en zeggenschap dan voorheen toch de gewenste invloed uitoefenen? Deze brochure geeft een korte introductie op de ontwikkelingen met betrekking tot maatschappelijk vastgoed in het algemeen en onderwijshuisvesting in het bijzonder. Door middel van leestips, praktijkvoorbeelden en aanvullende handreikingen, helpen we u op weg om te bepalen of u sturend, participerend of delegerend wilt optreden.
 

Gerelateerd