Eigendom en beheer MFA

Bent u als schoolbestuur, kinderopvangorganisatie of gemeente nu of in de toekomst betrokken bij een multifunctionele accommodatie? En vraagt u zich af hoe u de wetgeving rondom eigendom en beheer moet toepassen op uw specifieke situatie?

De ontwikkeling van brede scholen leidt tot de bouw van zogenaamde multifunctionele accommodaties (MFA). De in de onderwijswetgeving opgenomen regels voor eigendom en beheer zijn niet goed toepasbaar; daarom zullen de gemeenten, schoolbesturen en andere gebruikers van een MFA hun onderlinge rechten en verplichtingen zelf vast moeten leggen. In de praktijk komen verschillende varianten voor van eigendom en beheer. In principe zijn een viertal eigendomsverhoudingen te onderscheiden:

  1. Eigendom bij gemeente (zowel juridisch al economisch), die verhuurt aan gebruikers
  2. Eigendom bij één van de gebruikers, die hoofdgebruiker is (vaak de school) en verhuurt aan medegebruikers
  3. Splitsing van eigendom in opstal en/of appartementsrechten, waarbij elke gebruiker eigen deel bezit (eventueel ook in economische zin)
  4. Eigendom bij een derde/private partij 

In de inleiding hiernaast worden de verschillende eigendomsverhoudingen uitgelegd en kunt u bepalen welke past bij uw organisatie. Vervolgens vindt u een aantal voorbeelddocumenten die passen bij de verschillende eigendomssituaties. 

Gerelateerd