Eigendom schoolgebouwen en –terreinen

Hoe is het met het eigendom geregeld? En wat wordt verstaan onder juridisch eigendom en economisch claimrecht?

Tot de eigendomssituatie behoren het schoolgebouw en –terrein. Gemeenten en bevoegd gezagsorganen worstelen met vragen over het juridisch eigendom en het economisch claimrecht van een schoolgebouw en -terrein. In de bijlage wordt ingegaan op deze begrippen die soms wel en soms niet van juridische betekenis zijn.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd