Eigendomsoverdracht schoolgebouwen

Wie is verantwoordelijk voor de eigendomsoverdracht, wanneer moet de eigendomsoverdracht plaatsvinden en zijn aan de eigendomsoverdracht kosten verbonden?

Er zijn twee momenten van eigendomsoverdracht rond de schoolgebouwen:

  1. Bij de (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding van een schoolgebouw
  2. Bij het einde van het onderwijs aan de school

In deze bijlage wordt aandacht gegeven aan de procedures die moeten worden gevolgd om te komen tot de overdracht en de kosten die aan de overdracht zijn verbonden. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van de overdracht bij het einde van het onderwijsgebruik.

Bron: VNG en Annemarie van Grinsven (2016)

Gerelateerd