Energielabel

Is het Energielabel ook verplicht voor onderwijsgebouwen? Sinds 2008 is er wetgeving rondom het Energielabel. Dit is in feite alleen het geval bij nieuwbouw. Voor de bestaande onderwijsgebouw is er geen verplichting.

Vanuit de onderwijswetgeving kunnen scholen namelijk niet worden verkocht, zijn het geen overheidsgebouwen en wettelijk gezien ook geen publieke (lees openbare) gebouwen. Voor nieuwbouw dient de opdrachtgever op het moment van de oplevering wel het Energielabel af te geven. De opdrachtgever doet er verstandig aan de aanvraag voor het energielabel onderdeel uit te laten maken van de op te stellen contracten met opdrachtnemer(s).

Voor een verdere toelichting op het antwoord op deze vraag kan het beste worden teruggevallen op de formele insteek van de geldende onderwijswetgeving. Op basis daarvan is het volgende onderscheid te duiden. 

Energielabel bij bestaande onderwijsgebouwen
Volgens de onderwijswetgeving is het schoolbestuur juridisch eigenaar van een gebouw. Tenzij het een zogenaamde ‘eigendomsschool’ betreft of dat een gebouw door de gemeente wordt gehuurd en daarna in gebruik is gegeven voor het geven van onderwijs. Verkoop van een schoolgebouw vindt uitsluitend plaats op het moment dat het bevoegd gezag het onderwijs beëindigd. En als het schoolgebouw dat geen eigendomsschool is, of niet wordt verhuurd aan het college, is overgedragen. Op dat moment (van verkoop) is er pas sprake van het (formeel) verplicht bedoelde energielabel. Daarnaast is het ook goed te weten dat een schoolgebouw volgens de onderwijswetgeving niet wordt aangemerkt als openbaar (vrij toegankelijk) gebouw. Voor de bestaande onderwijsgebouwen kent het energielabel voor schoolbesturen en gemeenten (vooralsnog) dus geen verplichting.

Energielabel bij nieuw te bouwen scholen verplicht
Voor alle nieuw te bouwen (onderwijs)gebouwen is het Energielabel wel verplicht. Sinds 2015 dienen deze te worden opgeleverd met een E-label welke op een voor publiek zichtbare plek moet zijn opgehangen.

Bron: RVO (2014)

Gerelateerd