FAQ: Verzekeren zonnepanelen

Vraag: Een schoolbestuur (juridisch eigenaar) wil op een school zonnepanelen plaatsen. Wie is verantwoordelijk voor het verzekeren van deze panelen en de kosten hiervoor (eigen risico)?

klein_cropAnnemarie_0.JPGAntwoord door onze expert Annemarie van Grinsven: De gemeente heeft op grond van de WPO de zorgplicht voor het bekostigen van de voorzieningen onderwijshuisvesting. Deze zorgplicht omvat ook het bekostigen van schade in/aan de onderwijsgebouwen. De wettelijke verplichting is beperkt tot die schade die ontstaat aan investeringen die met overheidsmiddelen zijn bekostigd. Dit betekent gelijktijdig dat de schade-uitkering van de gemeente niet is beperkt tot alleen die investeringen (voorzieningen) die door de gemeente zijn bekostigd, maar dat de gemeente ook de schade moet vergoeden van investeringen (voorzieningen) die met middelen van andere overheden zijn bekostigd (provincie, rijk, Europese subsidie etc.). Samengevat: Wanneer de zonnepanelen worden bekostigd uit overheidsmiddelen komen eventuele kosten van herstel bij schade in geval van bijzondere omstandigheden voor rekening van de gemeente.

Wilt u voorbeelden van scholen die al zonnepanelen hebben bekijken of meer weten over realistische investeringskosten en terugverdientijden. Bekijk dan eens de zonnestroom-tool.

Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan een van de experts via onze helpdesk.

Gerelateerd