Fasering bouwproject

Staat u aan de start van een bouwproject en wilt u weten hoe dit traject te leiden?

Het traject dat tot de realisatie van een nieuw gebouw moet leiden is complex te noemen. Bouwprojecten kunnen onderverdeeld worden in vijf fasen. In de bijlage wordt de fasering van een bouwproject doorlopen en schematisch uitgezet. Het is aan te raden om elke fase af te sluiten met een voortgangsdocument en een besluit over het continueren van het proces. Hierbij moet wel bedacht worden dat naarmate het proces vordert, de kosten en daarmee de risico’s toenemen.

Bron: Waarborgfonds Kinderopvang (2005)

Gerelateerd