Frisse Scholen Toets

Een belangrijke mijlpaal voor de bouw of renovatie van een frisse school is het opstellen van een Programma van Eisen. Het schoolbestuur (de opdrachtgever) en het ontwerpteam hebben duidelijk gemaakt aan welke eisen hun voorstellen moeten voldoen. Het stellen van eisen biedt echter nog geen garantie voor een goed eindresultaat.

Tijdens het ontwerp- en bouwproces moet gecontroleerd worden of de overeengekomen prestaties inderdaad zijn geleverd. Herstel achteraf is altijd duur, complex, tijdrovend en niet altijd mogelijk.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft daarom in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Frisse Scholen Toets ontwikkeld. Deze sluit aan op het Programma van Eisen Frisse Scholen 2015.

De Frisse Scholen Toets bestaat uit:
• Scorekaart nieuwbouw
• Scorekaart bestande bouw
• Handleiding voor adviseurs

Bron: RVO (2016)

Gerelateerd