Gemeentelijke ontvangsten en uitgaven onderwijshuisvesting

Hoe kunt u de gemeentelijke uitgaven voor onderwijshuisvesting berekenen? En hoe herleidt u de vergoeding voor onderwijshuisvesting uit de algemene uitkering Gemeentefonds?

Jaarlijks wordt door de minister van Binnenlandse Zaken inzicht gegeven in de relatie tussen de gemeentelijke uitgaven en ontvangsten onderwijshuisvesting. Deze publicatie (Periodieke Onderhoudsrapportage) is onderdeel van de rijksbegroting BZ. De financiele gegevens voor deze rapportage worden herleid uit de gemeentelijke begrotingen bij het onderdeel Programma 4. Bekend is dat gemeenten niet alle uitgaven die betrekking hebben op onderwijshuisvesting op Programma 4 verantwoorden. Door de VNG is een rekenmodel ontwikkeld waarop alle uitgaven die betrekking hebben op onderwijshuisvesting kunnen worden vermeld. Daarnaast heeft de PO-Raad een rekenmodel voor het berekenen van de vergoeding onderwijshuisvesting in de algemene uitkering ontwikkeld.

Beide rekenmodellen zijn samengevoegd in een nieuw rekenmodel voor 2013-2016. Met dit instrument kunt u dus de uitkering die een gemeente voor onderwijshuisvesting krijgt uit het Gemeentefonds vergelijken met de lasten in de begroting die de gemeente heeft opgegeven aan het CBS. Op het eerste tabblad van het excel-bestand vindt u meer informatie over de toepassing van dit model. Achtergrondinformatie vindt u op de website van de PO-raad. 

Bron: PO-raad (2015)

 

Gerelateerd