Handleiding screening kinderopvang

Wat is ieders rol in de afhandeling van een signaal uit de continue screening kinderopvang?

Deze handleiding bevat afspraken die zijn gemaakt tussen GGD Nederland, VNG, ministerie van SZW, dienst Justitie, dienst Uitvoering Onderwijs, de brancheorganisatie en vakbewegingen over de manier waarop continue screening werkt in de dagelijkse praktijk en wat dit betekent voor betrokkenen.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2013)

Gerelateerd