Handreiking - Samen sterker bij leerlingendaling

Deze handreiking dient als een praktisch hulpmiddel voor schoolleiders en -bestuurders in het voortgezet onderwijs die hun eerste stappen zetten in samenwerking met andere scholen. De handreiking geeft een overzicht van verschillende, vaak gebruikte (organisatorische) vormen en (praktijk)voorbeelden van samenwerking.

Intensieve samenwerking tussen middelbare scholen is een relatief nieuw fenomeen. Het komt steeds meer voor vanwege leerlingendaling, iets waarmee steeds meer scholen te maken krijgen. Om daar oplossingen voor te vinden, oriënteren veel scholen zich nu op samenwerking met andere scholen, of ze zijn al bezig met de vormgeving daarvan. Dat betekent ook dat op verschillende plaatsen in het land tegelijkertijd het wiel wordt uitgevonden. Deze handreiking biedt inzichten en praktische handvatten om (oriëntatie op) samenwerken in het onderwijs gemakkelijker te maken.

In deze handreiking staan de vier meest voorkomende organisatievormen van samenwerking tussen twee of meer scholen. Bij elke samenwerkingsvorm komt de juridische en beleidsmatige context aan bod, plus een aantal basisvormen voor organisatie. Daarnaast geeft deze handreiking tips voor de organisatie van de verschillende vormen van samenwerking. Praktijkvoorbeelden bieden tot slot achtergrond en inspiratie.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2015)

Gerelateerd