Herziene normbedragen gymzalen 2016

In de modelbeleidsregel is opgenomen dat de klokuurvergoeding voor het gebruik van de lokalen bewegingsonderwijs wordt aangepast op basis van het jaarlijks door de minister van OCW in het bekostigingsstelsel opgenomen prijsindexcijfer. 

Voor 2015 is dit prijsindexcijfer - 0,62%. Dit leidt tot de volgende bekostigingsbedragen:

Stichtingsjaar en omvang Vast bedrag Variabel bedrag
Tot 1987    
- < 90 m2 € 2.874,11 € 349,22
 90-130 m2 € 3.687,95 € 441,90
 130-170 m2 € 4.032,49 € 476,88
 170-190 m2 € 3.848,27 € 521,76
 190-230 m2 € 3.685,63 € 574,83
- > 230 m2 € 4.171,27 € 643,03
Vanaf 1987    
- > 252 m2 € 3.311,93 € 584,75

 

Bron: VNG (2016)

Gerelateerd