Installatiescan scholen

Met de installatiescan Scholen kunnen scholen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties laten controleren en optimaliseren door hun installateur.

In Nederlands staan 8.000 à 9.000 schoolgebouwen voor het PO en VO. Gemiddeld zijn ze rond de 40 jaar oud. Er zijn veel klachten over een ongezond binnenklimaat (te koud, te warm, te benauwd, tocht, geluidsoverlast), slechte werking van installaties, of een hoog
energiegebruik. Dit leidt tot lagere leerprestaties, hoger ziekteverzuim, en extra klachten rond allergie en COPD. Via het optimaal inregelen van klimaatinstallaties kan op eenvoudige wijze een aanzienlijke energiebesparing en binnenmilieuverbetering gerealiseerd worden in schoolgebouwen.

De Installatiescan Scholen is ontwikkeld voor onderhoudsmonteurs van gebouwinstallaties in scholen. Hiermee kunnen scholen de inregeling en het functioneren van (klimaat)installaties in het schoolgebouw (ventilatie, verwarming, verlichting, koeling en elektrische apparatuur) laten controleren en optimaliseren door hun installateur. De Installatiescan Scholen bestaat uit een handleiding en een rapportageformulier.

Bron: RVO (2015)

Gerelateerd