Instrument overgangsregeling wet schooltijden versie 2016-2017

Bij de traditionele tijdsindeling krijgt de onderbouw van de basisschool 880 lesuren per jaar en de bovenbouw 1000 lesuren per jaar. De mogelijkheid bestaat om (bij de nieuwe modellen) alle groepen 940 uur les te geven. Hoe stap je over naar een ander model zonder dat kinderen lesuren tekortkomen?

Een bestaande school die wil overstappen van een rooster 880 en 1000 (ob en bb) naar een rooster met 940 lesuren in elk leerjaar, moet overgangsjaren inlassen om ervoor te zorgen dat alle kinderen aan het einde van de schooltijd voldoende lesuren hebben gekregen. Scholen, die hiermee aan de slag willen, zijn soms ongeveer vier schooljaren bezig met de omzetting. Dat kost in die vier jaren extra geld, omdat de leerkrachten worden uitbetaald voor een maximale lestaak van 930 lesuren per jaar. Om een goede overgang te bewerkstelligen, hebben scholen een aantal jaren meer leerkrachten nodig om aan het totaal te komen. Daarna wordt het weer gecompenseerd, omdat dan de lesuren in elk jaar gelijk zijn. Soms kan het in minder dan vier jaren, omdat alle groepen meer lesuren maken dan het minimale voorgeschreven aantal lesuren. Dit zal van geval tot geval berekend moeten worden.
U kunt dit zelf berekenen met het rekenmodel (Excel-formaat) van AVS.

Wilt u meer weten over andere tijden in onderwijs en opvang? Kijk dan eens op de Andere Tijden pagina.

Bron: AVS (2015)

Gerelateerd