Kosten inhuur derden vergoed door gemeente?

Moet de gemeente de kosten van externe inhuur (bouwkundige en technische advisering) vergoeden?

De gemeente kan in de verordening hebben opgenomen dat voorzieningen huisvesting onderwijs op basis van de feitelijke kosten worden vergoed. Vergoed de gemeente op basis van de feitelijke kosten, dan is de gemeente verplicht, om naast het bedrag van de investering (op basis van de offerte of aanbesteding), een bedrag te vergoeden voor de inhuur van externe advisering voor deze voorzieningen. Dit geldt voor zowel de voorzieningen (vervangende) nieuwbouw, uitbreiding, als onderhoud en aanpassing. Wordt de gemeentelijke vergoeding vastgesteld op normbedragen, dan maken de kosten van externe inhuur onderdeel uit van de normvergoeding. Een uitgebreidere toelichting hierop vindt u in de bijlage.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd