Kwaliteitscriteria Exterieur - PO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom de beeldverwachting aan de buitenkant van het gebouw? Hoe bereikt u de gewenste herkenbaarheid en benaderbaarheid?

B1. uitstraling en karakter
beeldverwachting, herkenbaarheid, identiteit (gebouwvorm, inpassing, dakvorm, stapeling, gevelindeling)

a. Gebouw heeft open uitnodigende uitstraling (open geveloppervlakte minimaal 30%)
b. Gebouw dient positief bij te dragen aan de uitstraling (en sociale opzet) van de wijk
c. Exterieur gebouw is goed (te) onderhouden en onderhoudsarm > Zie ook D13
d. Gebouw(delen) zijn visueel aantrekkelijk voor verhuur/andersoortig gebruik > Zie ook C7
e. Gebouw kent een aantrekkelijke buitenruimte > Zie ook C4

B2. entree(s) en ontvangst
entreebenadering, uitnodigend, aankomst, eerste indruk, representatieve ontvangst

a. Bezoekersentree (=hoofdentree) is herkenbaar, zichtbaar, doorzichtig en controleerbaar
b. Bezoekersentree is ruim (>12m2) en representatief van opzet
c. Leerlingentree ligt (bij voorkeur) aan zonzijde van gebouw
d. Positie vuilopslag ligt niet op de route naar hoofd-/bezoekersentree

Gerelateerd