Kwaliteitscriteria Exterieur - VO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom de beeldverwachting aan de buitenkant van het gebouw? Hoe bereikt u de gewenste herkenbaarheid en benaderbaarheid?

B1. Uitstraling en karakter
beeldverwachting, herkenbaarheid, identiteit (gebouwvorm, inpassing, dakvorm, stapeling, gevelindeling)

a. Gebouw heeft open uitnodigende uitstraling (open geveloppervlakte minimaal 30%)
b. Exterieur gebouw is goed (te) onderhouden en onderhoudsarm > Zie ook D13
c. Gebouw(delen) zijn visueel aantrekkelijk voor verhuur/andersoortig gebruik > Zie ook C7
d. Gebouw kent een aantrekkelijke buitenruimte > Zie ook C4

B2. Entree(s) en ontvangst
entreebenadering, uitnodigend, aankomst, eerste indruk, representatieve ontvangst

a. Bezoekersentree (hoofdentree) is herkenbaar, zichtbaar, doorzichtig en controleerbaar
b. Gebouw heeft aparte leveranciersentree (i.v.m. veiligheid)
c. Leerlingentree kent geen opstoppingen in piektijden
d. Leerlingentree ligt (bij voorkeur) aan zonzijde van gebouw
e. Positie vuilopslag ligt niet op de route naar hoofd-/bezoekersentree

Gerelateerd