Kwaliteitscriteria Gebruikersgroepen - VO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom gebruikersgroepen en gebruikstijden van het gebouw? Hoe bereikt u de gewenste toegankelijkheid en multifunctionaliteit?    

C6. Toegankelijkheid
gebouwbeheer, intercom, toegangsdeuren, afsluitbaarheid, bergruimten derden, openingstijden (gebruik na schooltijd)

a. Alle verdiepingen zijn (eenvoudig) bereikbaar voor rolstoelgebruikers
b. Bezoekersentree is voorzien van tochtportaal met (bij voorkeur) automatische schuifdeuren (vrije doorgang 1800 mm)
c. Toegangsruimte(n) rondom entree, lift, miva, groepsruimten hebben voldoende manoeuvreerruimte voor rolstoelgebruikers
d. Bezoekersentree is (vanuit oogpunt veiligheid) voorzien van videofoon/intercom
e. Niveauverschillen mogen geen belemmering opleveren voor rolstoelgebruikers/slechtzienden
f. Netto breedte van verkeersruimte voor loopverkeer, exclusief garderobe/werkplekken is tenminste 1,80 m
g. Per bouwlaag voorzien in verhuisramen in gevel, zodat vrije doorgang kan worden gecreëerd van min. 2,4 x 1,8 m
h. In aanduiding van ruimten is rekening gehouden met bereikbaarheid van BHV-materialen en inzet hulpdiensten
i. Gebouw is bij calamiteiten goed bereikbaar voor hulpdiensten

C7. Multifunctionaliteit
compartimentering, opdeelbaarheid, medegebruik, openingstijden

a. Gebouw kent een compartimentering die medegebruik mogelijk maakt (installaties/sanitair/beveiliging)
b. Compartimentering brandveiligheid valt (zoveel als mogelijk) samen met gebruikscompartimentering
c. Gebouw kent dusdanige compartimentering dat er geen brandmeldinstallatie met volledige bewaking nodig is
d. Compartimentering installaties (o.a. alarmsysteem, verwarming en verlichting) is afgestemd op medegebruik van ruimten

*) Specifieke additionele kwaliteitscriteria
Overweging bij gewenste multifunctionaliteit (langere openingstijden, buurtfunctie, intensief gebruik) > Zie C12

  • Gebouw is zo ontworpen dat gebouw te ‘herverkavelen’ is (verhuur afzonderlijke gebouwdelen)
  • Ruimten die voor medegebruik open staan liggen dicht bij een entree en zijn afzonderlijk afsluitbaar
  • Vloerafwerking multifunctioneel te gebruiken ruimten is afgestemd op ‘intensief’ gebruik
  • ‘Centraal deel’ van het gebouw is geschikt voor het houden van bijzondere evenementen buiten schooltijd
  • Vloerbelasting van dit ‘centrale deel’ wordt gedimensioneerd op 5 kN/m2
  • ‘Centraal deel’ is omwille van multifunctionaliteit toegerust met twee afz. afsluitbare bergruimtes van 12 m2
  • ‘Centraal deel’ is als compartiment afsluitbaar en daardoor afzonderlijk te verhuren voor medegebruik
Gerelateerd