Kwaliteitscriteria Licht - PO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom licht in het gebouw? Hoe bereikt u de gewenste verhouding tussen daglicht en kunstlicht?

D1. licht - daglicht
visueel comfort, gevelopeningen, daglichtfactor, zon- en lichtwering

a. In onderwijsruimten is de afstand van vloer tot onderkant (verlaagd) plafond conform PvE Frisse Scholen Klasse A
b. Daglichtfactor van onderwijsruimten is conform PvE Frisse Scholen Klasse B
c. In onderwijsruimten wordt helderheidswering toegepast conform PvE Frisse Scholen Klasse C
d. Daglichttoetreding (bij voorkeur) van links, vanuit kindperspectief gezien, en van boven
e. Kleuren op wanden en plafonds hebben (bij voorkeur) hoge reflectiewaarde (lichte tinten)
f. Onderwijsruimten hebben bij voorkeur 2-zijdig daglicht
g. Ontworpen daglichtoplossing is (integraal) afgestemd met zonwerende voorzieningen > zie D8
h. Bij detaillering van de gevel is voorziening getroffen voor (later) aan te brengen gordijnen/ helderheids-wering
i. Sportruimte heeft daglichtvoorziening > zie D3 

D2. licht - kunstlicht
visueel comfort, verlichting, lichtsysteem, lichtniveau

a. Kunstlicht voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B
b. Bezoekersentree (=hoofdentree) is voorzien van buitenen binnenverlichting (veiligheid)
c. Verlichting moet handmatig uitgeschakeld kunnen worden conform PvE Frisse Scholen Klasse C
d. Gebouw is rondom voorzien van adequate bewegings- en daglicht gestuurde (slagvaste) buitenverlichting

Gerelateerd
Onderwerpen