Kwaliteitscriteria Lucht - PO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom lucht in het gebouw? Hoe bereikt u de gewenste hoeveelheid luchtverversing en luchtkwaliteit?

D3. lucht - luchtverversing
binnenluchtkwaliteit, ventilatiecapaciteit, centraal- of decentraal ventilatiesysteem, bedieningsgemak, nachtventilatie

a. Luchtverversing voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B (= eis bouwbesluit)
b. Aantal te openen delen (capaciteit spuiventilatie voorzieningen) voldoet aan PvE Frisse Scholen Klasse C
c. Te openen raamdelen zijn tegelijkertijd met buitenzonwering te gebruiken
d. Luchtverversing in de sportvoorziening (gymzaal) bedraagt min 40m3 per leerling per uur
e. Daglichtvoorziening sportruimte (zie D1) heeft te openen raamdeel voor spuiventilatie

D4. lucht - luchtkwaliteit
binnenluchtkwaliteit, kwaliteit toevoerlucht, beïnvloeding, onderhoud, monitoring, vrije hoogte (m1)

a. CO2 concentratie in onderwijsruimten voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B
b. CO2 concentratie sport voorzieningen voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse C
c. In onderwijsruimten is afstand van vloer tot onderkant (verlaagd) plafond conform PvE Frisse Scholen klasse A
d. Kwaliteit toevoerlucht bij Mechanische ventilatiesystemen voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B
e. Emissies van materialen en apparatuur conform PvE Frisse Scholen Klasse B
f. Filters van luchtbehandelingsinstallatie zijn goed/gemakkelijk bereikbaar en te vervangen > zie ook D13
g. Ventilatieopeningen bevinden zich niet achter de zonwering
h. Gebouw/ ventilatiesysteem wordt opgeleverd met gedegen gebruiksinstructie en monitoring gedurende 1e jaar
i. In het gebouw en op het schoolplein wordt niet gerookt conform PvE Frisse Scholen Klasse A

Gerelateerd