Kwaliteitscriteria Omgeving - VO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom de buitenactiviteiten en de omgeving van het gebouw? Hoe bereikt u de gewenste positionering, aanrijroutes en terreininrichting?  

C1. Algemeen

a. Gebouw voldoet aan minimum eisen uit het vigerende Bouwbesluit
b. Gebouw voldoet aan minimale capaciteit (m2 BVO) conform verordening onderwijshuisvesting bijlage III

C2. Ligging en bereikbaarheid
locatie, positionering op kavel

a. Gebouw is goed bereikbaar (OV halte op max. 500 meter en frequentie < 15 minuten)
b. Vanuit de omgeving is er goed zicht op het gebied rondom de entree(s)
c. Bij positionering van onderwijs- en buitenruimten is rekening gehouden met de bezonning
d. Gebouw is gelegen op meer dan 50 meter van een (stedelijke) hoofdroute
e. Gebouw is gelegen op meer dan 300 meter van een snelweg
f. Aantal parkeerplaatsen voldoet aan de CROW-norm

C3. Verkeersveiligheid
verkeer circulerende maatregelen, aanrijroutes

a. Gebouw is veilig bereikbaar
b. Verkeersstromen rondom het gebouw leveren geen onveilige situaties op

C4. Buitenruimte
terrein inrichting, afwerkingsniveau, diversiteit

a. Inrichting van buitenruimte nodigt uit tot verblijf (zicht op groen, zitelementen 1 per 100 leerlingen)
b. Voorziet in minimaal 0,8 m2 per leerling (maximum 600m2 in stedelijke omgeving)
c. Voorziet in stallingsruimte voor fietsen/scooters; reken 1 m2 per fiets/1,5 m2 per scooter (per situatie omvang onderzocht)
d. Stalling fietsen/scooters is zodanig gesitueerd dat direct toezicht of effectief toezicht met camera’s mogelijk is
e. Buitenruimte bij voorkeur gesitueerd op het zuidwesten
f. Fietsen mogen de buitenruimte van de leerlingen niet hinderen
g. Op buitenterrein is een plek ingericht voor het (zo mogelijk ondergronds) gescheiden opslaan van afval > Zie D14
h. Buitenruimte is rookvrij en voorzien van meerdere prullenbakken, 1 per 250 m2 verhard oppervlak > Zie ook D4

C5. Openbaarheid
openbaarheid, terreinafscheiding, vandalisme

a. Gebouw, terreininrichting en afscheiding nodigt niet uit tot vandalisme
b. Openbaar toegankelijke delen van buitenruimte zijn uitgerust met slagvaste buitenverlichting
c. Vluchttrappen (indien aanwezig) liggen inpandig (i.v.m. vandalisme)

Gerelateerd