Kwaliteitscriteria Proces - VO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom het definiëren en borgen van de gewenste basiskwaliteit?

A1. Opdrachtgeverschap
a. Opdrachtgeverschap is duidelijk ingevuld (rollen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk afgesproken)
b. Vaardigheden om het opdrachtgeverschap in te kunnen vullen zijn in juiste mate aanwezig

A2. Samenwerking
a. Over gewenste mate van autonomie en samenwerking zijn duidelijke afspraken gemaakt (partners)
b. Met planvorming wordt aangesloten op sociaal-pedagogische visie van de wijk om een positief opvoedklimaat en sociaal draagvlak in de wijk te stimuleren (Positive Behavior Support (PBS), participatiewet)

A3. Vastgoedstrategie
a. Er is een duidelijke visie op het strategische beleid ten aanzien van de huisvesting op de langere termijn
b. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over (gewenste) basiskwaliteitsniveau van de huisvesting

A4. Projectomgeving
a. Gebouw is voorbereid op de richting(en) waarin het onderwijs zich beweegt (leerling 2020, onderwijs 2032)

A5. Projectambities
a. Er wordt bij nieuwbouw een oplevertoets uitgevoerd waarbij is vastgesteld dat de gestelde eisen ten aanzien van het PvE Frisse Scholen daadwerkelijk zijn behaald
b. Financiële consequenties van projectambitie(s) zijn doorgerekend t.b.v. besluitvorming

Gerelateerd