Kwaliteitscriteria Secundaire voorzieningen - PO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom binnenactiviteiten met betrekking tot secundaire voorzieningen in uw gebouw? Hoe bereikt u de gewenste aansluiting met activiteiten als sport, cultuur, overblijven en werken?  

C10. Sport
losse inrichting, afmetingen sportvoorziening

a ▲ Het gebouw heeft een speellokaal (84 m2) met bergruimte (6m2) en vrije hoogte van minimaal 3,5 m1
b  ■  Het speellokaal is (voor bijeenkomsten) te combineren met de aula/centrale ontmoetingsruimte > zie C.7
c  ■  In het gebouw (of in de directe nabijheid) is ruimte aanwezig voor het geven van bewegingsonderwijs
d ▲ Indien sportruimte enkel (in onderwijstijd) wordt gebruikt voor bewegingsonderwijs is een zaalmaat van 12 x 21m toereikend
e ▲ Om ruimte voor meerdere sporten (buurtfunctie) geschikt te maken is minimale zaalmaat 14 x 22 x 5,5 m
f   ■  Zien sporten doet sporten, een sportvoorziening heeft dan ook bij voorkeur een prominente plek in het gebouw

C11. Cultuur
bibliotheek, ontmoetingsruimte, voorstellingsruimte, expositieruimte

a ▲ Een (multifunctionele) centrale ontmoetingsruimte is berekend op 0,5 m2 per persoon
b  ■  Ruimten die voor medegebruik open staan, liggen bij voorkeur dicht bij een entree en zijn afzonderlijk afsluitbaar
c  ■  Het gebouw biedt ruimte om het werk van kinderen te exposeren
d  ■  Het gebouw kent onderwijsruimten ingericht voor creatieve, muzikale, technische en/of expressieve activiteiten
e  ■  Gebouw is zodanig opgezet dat zij geschikt is voor het houden van voorstellingen met cultureel karakter > zie C7

C12. Overblijven
tussenschoolse opvang, lunchvoorzieningen, centrale of decentrale voorziening

a ▲ Het gebouw beschikt over adequate overblijfruimte
b ▲ Het gebouw beschikt over centraal gelegen keukenvoorziening voor multifunctioneel gebruik (geen grootkeuken)
c ▲ Keukenvoorziening is voorzien van kookgelegenheid (afzuiging), vaatwasser, oven, koeling en opslagruimte

C13. Werken
werkplekken, teamkamer

a ▲ Het gebouw beschikt over een teamruimte (2m2 per fte)
b ▲ Het gebouw beschikt minstens over een spreekkamer annex ouderruimte voor overleg met individuele leerlingen/ouders
c ▲ Het gebouw beschikt over ruimte voor directie, administratie, intern begeleider en ICT-beheer (8m2 per fte)
d  ■  Teamruimte en directieruimte zijn zodanig gelegen dat deze ook een sociale/centrale aanspreekfunctie vervullen
e ▲ Minimale omvang van ondersteunende ruimten is 12m2 (per ruimte)
f  ▲ Werkplekken leerkrachten (4m2) zijn nabij ramen/daglicht gesitueerd > zie ook C8b
g ▲ Het gebouw beschikt over separate werkplekken voor leerkrachten buiten de groepsinstructieruimte indien deze na schooltijd voor andere doeleinden dan onderwijs wordt gebruikt > zie ook C7

C14. Overig
garderobe, bergings- en watervoorzieningen

a ▲ Onderwijsruimten hebben minimaal 12m2 vrij wandoppervlak om werk van leerlingen op te hangen (prikborden o.g.)
b  ■  Garderobes zijn zoveel als mogelijk geïntegreerd in bouwkundige wanden
c  ■  Garderobes moeten voorzien in jashaken en opberg-/hangmogelijkheid voor tassen
d ▲ Het gebouw heeft (verspreid door het gebouw), voldoende bergruimte, tenminste 1m2 per 4 leerlingen

In het kwaliteitskader zijn eisen als basiskwaliteitseis geforrmuleerd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

▲ Objectieve (meetbare) prestatie-eisen
 ■  Subjectieve (niet-meetbare) ontwerp-eisen

Gerelateerd