Kwaliteitscriteria Temperatuur - PO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom temperatuur in het gebouw? Hoe bereikt u in de zomer en de winter het gewenste thermisch comfort?

D7. temperatuur - winter
thermisch comfort, verwarmingssysteem, beïnvloeding, tocht, verticale temp. gradiënt (k/m)

a. Operatieve temperatuur in het stookseizoen voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B
b. Lokaal thermisch discomfort (oa luchtsnelheden) onderwijsruimten voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B
c. (Leerling)entrees zijn voorzien van tochtsluizen met minimale diepte van 3m
d. Temperatuur kan per ruimte individueel worden (na) geregeld conform PvE Frisse Scholen Klasse C

*Additioneel indien nieuwbouw:
Overweging bij scholen met ambitie energieneutraal
• Verwarmingssysteem heeft aanvoertemperatuur max. 35C 

D8. temperatuur - zomer
thermisch comfort, zonregulering, (passieve) koeling (zonwering, nachtventilatie, spuiventilatie)

a. Operatieve temperatuur in de zomer voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse C
b. Op alle (door de zon beschenen) gevels is buitenzonwering aanwezig conform PvE Frisse Scholen Klasse C
c. Buitenzonwering is automatisch en vanuit de onderwijsruimte bedienbaar (of te overrulen)
d. Buitenzonwering is voorzien van centrale zongevoelige programmering, glazenwasser- en stormschakeling
e. Gebouw kent voorzieningen voor extra spui-capaciteit /zomernachtventilatie conform PvE Frisse Scholen Klasse C
f. Lokaal thermisch discomfort (oa luchtsnelheden) onderwijsruimten voldoet in zomer aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B
g. Lichtstraten zijn voorzien van zonwering en elektrisch te openen delen voor afvoer van warmte

Gerelateerd