Kwaliteitscriteria Temperatuur - VO

Welke basiseisen stelt het Kwaliteitskader rondom temperatuur in het gebouw? Hoe bereikt u in de zomer en de winter het gewenste thermisch comfort?

D7. Temperatuur - winter
thermisch comfort, verwarmingssysteem, beïnvloeding, tocht, verticale temp. gradiënt (k/m)
a. Operatieve temperatuur in het stookseizoen voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B
b. Lokaal thermisch discomfort (o.a. luchtsnelheden) onderwijsruimten voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B
c. Lokaal thermisch discomfort (o.a. luchtsnelheden) praktijkruimten voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse C
d. Temperatuur kan per ruimte individueel worden (na) geregeld conform PvE Frisse Scholen
Klasse C
e. (Leerling)entrees zijn voorzien van tochtsluizen met minimale diepte van 3 m
f. In sportzalen kan een verhoogd temperatuurniveau ingesteld worden t.b.v. ander gebruik (bijv. examens)

D8. Temperatuur - zomer

thermisch comfort, zonregulering, (passieve) koeling (zonwering, nachtventilatie, spuiventilatie)

a. Operatieve temperatuur in de zomer voldoet aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse C
b. Op alle (door de zon beschenen) gevels is buitenzonwering aanwezig conform PvE Frisse Scholen
Klasse C
c. Buitenzonwering is automatisch en vanuit de onderwijsruimte bedienbaar (of te overrulen)
d. Buitenzonwering is voorzien van centrale zongevoelige programmering, glazenwasser- en stormschakeling
e. Gebouw kent voorzieningen voor extra spui-capaciteit/zomernachtventilatie conform PvE Frisse Scholen Klasse C
f. Lokaal thermisch discomfort (o.a. luchtsnelheden) onderwijsruimten voldoet in zomer aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse B
g. Lokaal thermisch discomfort (o.a. luchtsnelheden) praktijkruimten voldoet in zomer aan eisen PvE Frisse Scholen Klasse C
h. Lichtstraten zijn voorzien van zonwering en elektrisch te openen delen voor afvoer van warmte

*) Specifieke additionel kwaliteitscriteria indien nieuwbouw:
Overweging bij scholen met ambitie energieneutraal

  • Verwarmingssysteem heeft aanvoertemperatuur max. 35C
Gerelateerd