Legionellapreventie

Moet u in het schoolgebouw maatregelen treffen om legionellabesmetting te voorkomen?

Om legionella besmetting zoveel mogelijk te voorkomen heeft het ministerie van VROM regels voor Legionellapreventie opgenomen in hoofdstuk IIIC van het gewijzigde Waterleidingbesluit. Hieruit blijkt dat dit besluit in beperkte mate van toepassing is op schoolgebouwen. Uitgebreidere informatie is opgenomen in de bijlage.

Bron: VNG (2012)

Gerelateerd